Słowo i Życie nr 1/2006

Konferencja/promocja książki A. Szumorka

Spotkanie z Wszechmocnym
Jak głosić kazania na podstawie historii Starego Testamentu?

Zrozumienie dzieła literackiego, a Stary Testament z pewnością jest dziełem literackim, często zależy od tego, czy znajdziemy swoisty klucz, według którego zostało ono napisane. Teologowie twierdzą, że Biblia jest księgą natchnioną, a następnie wyjaśniają, czym to natchnienie jest. Termin „natchnienie”, choć teologicznie wdzięczny, dla przeciętnego czytelnika Pisma Świętego bywa mało użyteczny. Jego fragmenty bywają niezrozumiałe. Zwłaszcza Stary Testament, obfitujący w dramatyczne, często krwawe historie, bywa trudny do przyjęcia i zinterpretowania.

Adam Szumorek proponuje bardzo ciekawy, a zarazem łatwy klucz: traktowanie historii starotestamentowych nie jako wydarzeń z życia poszczególnych ludzi lub narodów, a jako zmagań Boga, realizującego plan zbawienia człowieka, pomimo jego ułomności, niewierności, a nawet sprzeciwu i buntu. Oddajmy głos Autorowi książki: Historie są niezbędnym elementem każdej przyjaźni, także przyjaźni z Bogiem. Jak poznajemy innych ludzi? Zazwyczaj wszystko zaczyna się od rozmowy. Najpierw opowiadamy sobie nawzajem nasze historie: mówimy o tym, co robimy, gdzie mieszkamy, czym się interesujemy. Taki jest początek. Kiedy jednak chcemy poznać się lepiej, historie stają się bardziej szczegółowe. Sięgamy wówczas do przeszłości i wspominamy czasy dzieciństwa, rodzinne wycieczki za miasto, szkolne wybryki, pierwsze sukcesy i porażki. Niektóre historie są bardzo zwyczajne, inne - poważne lub nawet smutne, a jeszcze inne, humorystyczne, brzmią prawie jak anegdoty. Jednak wszystkie mają ogromne znaczenie dla przyjaźni, bo - jak puzzle - składają się na obraz osoby, którą chcemy poznać. Słuchając tych opowieści, możemy dowiedzieć czegoś na temat jej cech charakteru, postawy, wyborów. Opowiadane historie odsłaniają przed nami priorytety, plany i zamierzenia tej osoby. A czasem, kiedy słuchamy ich uważnie, odkrywamy, że my również staliśmy się ich częścią i mamy w nich swoje miejsce. Od tego momentu to już nie jest moja i twoja, ale nasza wspólna historia (...).

Czytając pierwszych trzydzieści dziewięć ksiąg Biblii odkrywamy, iż są one wprost przepełnione barwnymi historiami o ludziach, którzy żyli z Bogiem w zgodzie lub buntowali się przeciwko Niemu. Są tam opisy wielkich zwycięstw i bolesnych klęsk, przykłady postaw godnych naśladowania oraz tych, które wywołują w nas oburzenie. Jaki jednak cel przyświeca tym historiom? Dlaczego mamy ich aż tyle? Niniejsza książka opiera się na założeniu, że głównym bohaterem opowiadań Starego Testamentu jest sam Bóg. To są Jego historie! Podobnie jak to bywa z przyjaciółmi, którzy opowiadają o sobie, by lepiej się poznać, historie Starego Testamentu są częścią Bożego objawienia. Bóg dał nam je po to, byśmy mogli poznać Jego charakter, Jego plan zbawienia, a także - byśmy mogli znaleźć w tym planie swoje miejsce. A więc opowiadania starotestamentowe to coś więcej niż tylko życiorysy dawnych bohaterów wiary. Stanowią one zaproszenie na spotkanie z Wszechmocnym.

(...) Z nauczania Pisma Świętego wynika, że historia biegnie zgodnie z Bożym planem i zmierzając do określonego przez Niego celu. Od początku dziejów Stwórca konsekwentnie realizuje swój plan zbawienia człowieka, którego końcem będzie odnowa całego stworzenia, odbudowa relacji człowieka z Bogiem, a ostatecznym rezultatem uwielbienie Boga. Tak więc opowiadania Starego Testamentu odsłaniają przed nami część Bożego planu zbawienia ludzkości.

W końcu, opowiadania starotestamentowe czytamy w kontekście osobistej wiary. Bóg objawił się ludziom po to, by mogli nawiązać z Nim relację opartą na przymierzu. Dlatego też opowiadania biblijne mają nie tylko wyposażyć nas w niezbędną wiedzę o Bogu i świadczyć o Jego zaangażowaniu w dzieje ludzkości, ale też pomóc nam w przeżyciu osobistego spotkania z Nim. Ich celem jest wzbudzenie lub wzmocnienie naszej osobistej wiary w Boga.

Książka jest pracą magisterską autora, napisaną w Lincoln Christian Seminary w Lincoln, Illinois, USA. Przedmowę do niej napisał prezb. Mieczysław Kwiecień, wykładowca Warszawskiego Seminarium Teologicznego, stwierdzając m.in., że to dobry znak, stanowiący wyraz troski o odnowę służby kaznodziejskiej. Choć pomyślana jako podręcznik homiletyczny dla kaznodziejów, jest pożyteczna dla wszystkich zainteresowanych trudniejszą częścią Biblii, czyli Starym Testamentem.

Co składa się na treść tej książki? Rozdział pierwszy „Bóg i Jego historia” dotyczy kontekstu Bożego objawienia, historii zbawienia i osobistej wiary. Potem autor przechodzi do analizy literackiej („Sztuka czytania powoli”). Rozdział trzeci „Spotkanie dwóch światów” dotyczy relacji między Starym i Nowym Testamentem. „Boży plan zbawienia zrealizował się w całej pełni w Chrystusie, a Jego nauczanie jest najlepszym komentarzem do Starego Testamentu” – reasumuje autor. Końcowa część poświęcona jest kazaniom ekspozycyjnym w formie narracyjnej. Znajdziemy tam rozważania teoretyczne i przykładowe oraz krótki przewodnik homiletyczny.

Wydawnictwo Credo zorganizowało 4 lutego 2006 w Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” w Warszawie ogólnopolską konferencję „Kazanie jako spotkanie z Wszechmocnym”, na której Adam Szumorek i Czesław Kiński (m.in. jego kazania zostały zamieszczone w tej książce) praktycznie prezentowali treść książki. Kilkudziesięciu słuchaczy (pastorów i nie tylko – z różnych Kościołów) z zainteresowaniem wysłuchało wykładów i przykładowego kazania (w jednoczesnym wykonaniu dwóch kaznodziejów!) oraz uczestniczyło w dyskusji.

Spotkanie z Wszechmocnym” niewątpliwie jest godne polecenia. Jak stwierdza dr Charles Sackett, profesor kaznodziejstwa z Lincoln Christian Seminary: „Czytelnik tej książki znajdzie w niej konkretną pomoc nie tylko w zrozumieniu historii Starego Testamentu, ale także w głoszeniu ich w sposób zrozumiały dla innych (...). Kaznodzieje, którzy traktują poważnie zadanie głoszenia całej woli Bożej, zostaną ubogaceni wkładem Adama w dorobek rodzimej literatury homiletycznej. Dzięki jego pracy możemy stać się lepszymi kaznodziejami”. (red.) 

Adam Szumorek „Spotkanie z Wszechmogącym. Jak głosić kazania na podstawie historii Starego Testamentu?”, Wydawnictwo CREDO, Katowice 2005, format A5, s. 294, oprawa miękka.


Copyright
© Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna