Słowo i Życie - numer 2/2003

Z życia Regionu Wschodniego KZCh

Zbory KZCh w Siemiatyczach i w Bielsku Podlaskim we współpracy z Fundacją Głos Ewangelii zorganizowały w marcu 2003 roku cykl spotkań pod hasłem „Zagrożenia współczesnego świata – narkotyki”. Leszek Korzeniecki i Adam Sokół, znający ten problem  z autopsji, przeprowadzili prelekcje w czterech szkołach średnich i usługiwali na nabożeństwach ewangelizacyjnych w Bielsku Podlaskim. Byli też gośćmi specjalnymi okręgowej konferencji młodzieżowej w Siemiatyczach. Głównym mówcą konferencji był Henryk Dedo – prezes Fundacji Głos Ewangelii.

Dziękujemy za nadesłane relacje. Prezentujemy je poniżej. (red.)Renia Hetmaniok
Siemiatycze - prelekcje w Czartajewie i w Ostrożanach

We wtorek 18.03.2003 późnym popołudniem przybyli do Siemiatycz zaproszeni wcześniej przez nasz zbór Leszek Korzeniecki i Adam Sokół  - młodzi ludzie z Fundacji Głos Ewangelii. Celem ich przyjazdu było przeprowadzenie prelekcji w szkołach ponadpodstawowych na temat uzależnień i uczestnictwo w konferencji młodzieżowej.

By zorganizować spotkania z młodzieżą trzeba było pokonać wiele oporów i przeszkód. Zaczęliśmy więc od usilnych modlitw i starań. Na propozycję przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w zakresie prze­ciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przystali dyrektorzy i pedagodzy Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie i w Ostrożanach . Zainteresowanie było większe, niż się spodziewano. Frekwencja dopisała - w Czartajewie na spotkaniu było około 150 uczniów,a w Ostrożanach około 130. Trudno określić, ilu młodych ludzi w Siemiatyczach i okolicy ma stycz­ność z narkotykami, ale ich liczba pewnie przeraziłaby wielu.

Leszek Korzeniecki i Adam Sokół to ludzie "z przeszłością". By wyrwać się z nałogu, przechodzili przez różne terapie. Ale tylko jedna była skuteczna - osobiste spotkanie z  Jezusem Chrystusem, który stał się skutecznym ich terapeutą, a przede wszystkim Zbawicielem. Ich prelekcje są bardzo przekonujące. Rozbawiona i rozgadana młodzież po kilku minutach wyciszała się i w sku­pieniu słuchała brutalnej prawdy o skutkach eksperymentowania z narkoty­kami i alkoholem. Adam i "Korzeń" podkreślali, że wiedza nie chroni przed narkotykami: "Jedyne, co może ciebie uchronić, to poszukanie wyższych wartości dla swego życia". Obecni na prelek­cjach pedagodzy, nauczyciele i księża byli mile zaskoczeni ich komunikatywno­ścią, przystępnością, autentycznością i fachowością.

Mamy nadzieję, że wstrząsające i autentyczne świadectwa prelegentów nie tylko zrobiły wrażenie na słuchających, ale odniosą pożądany skutek. Oby wzbudziły one strach przed narkotykami, wzmocniły osoby nie biorące narkotyków i dały nadzieję dla uzależnionych. Mamy nadzieję, że był to dobry początek.   


A oto opinie z anonimowej ankiety wśród uczniów-uczestników tych spotkań:

"Treść spotkania bardzo dobrze trafiła do mojego umysłu. Opowiedziane historie były wstrząsające, uświadamiają nam bardzo wiele, być może stały się granicą przed czymś".

"Spoko spotkanie, byłem na wielu spotkaniach w szkole podstawowej, średniej, ale nigdy nie byłem na tak dobrym spotkaniu, które tak dobrze przedstawia tematy związane z nałogami".

"Dziękuję za spotkanie. Koniecznie potrzebuję pomocy. Od roku zażywam speedo, herę, zioło, kwasy..."

"Jestem wam bardzo wdzięczna za spotkanie, gdyż temat ten jest mi bliski, bo chciałabym pomagać osobom, które chcą uwolnić się od nałogów. Mam nadzieję, że kiedyś będę pracowała z takimi osobami jak wy. (Wiem, że to jest dla was trudne). Dziękuję".

„Mam w rodzinie trzy uzależnione osoby. Są to moi bracia. Ja też brałam (mało) i nie biorę ponad dwa lata. Jak mam im pomóc? Pomóżcie mi!” 
Konstanty Jakoniuk
Prelekcje w Bielsku Podlaskim

20 i 21 marca miały miejsce szczególne wydarzenia w naszym mieście. Leszek Korzeniecki i Adam Sokół z Fundacji Głos Ewangelii wystąpili z prelekcją w dwóch szkołach średnich. Mówili o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą alkohol i narkotyki, o tragediach osób uzależnionych. Informowali o metodach działania dealerów. Ich wypowiedzi poparte były osobistymi doświadczeniami. Dzielili się tym, przez co sami przechodzili, będąc narkomanami i nie widząc najmniejszej szansy wyjścia z nałogu, zanim nie uwolnił ich z tego Pan Jezus, podając im pomocną dłoń. Ich słowa spotkały się z przychylnością młodzieży.

Wysłuchało ich około 220 uczniów, a dyrekcje obydwu szkół wysoko oceniły sposób przekazu, podkreślając przy tym aktualność i wagę problemu.

Obaj prelegenci wieczorami usługiwali jako ewangeliści w naszym zborze. Składali świadectwo Bożej miłości i mocy, która wyrwała ich ze stanu tak beznadziejnego, że aż trudno to sobie wyobrazić. Tym większa wdzięczność i chwała wszechmogącemu Bogu, który dokonał tego cudu w ich życiu. W drugim dniu ewangelizacji na wezwanie odpowiedziały cztery osoby – troje z nich to znani w naszym mieście narkomani. Wspólnie z nimi modliliśmy i nadal modlimy się, aby wytrwali w swej decyzji, aby Bóg wyzwolił ich z niewoli nałogu i uleczył ich ciało, duszę i ducha, aby i oni mogli być świadectwem Bożej miłości i mocy.  ■Asia Weremiejewicz
Konferencja młodzieżowa w Siemiatyczach
             

            Nie sposób opisać wszystkich emocji i wrażeń, jakie towa­rzyszyły konferencji dla młodzieży, która odbyła się 22 marca 2003 roku w budynku Szkoły Muzycznej w Siemiatyczach. Trzeba chyba zacząć od przygotowań: uzgadniania programu, siedzenia do późnego wieczora przy komputerze nad projektem zaproszeń, wspólnych z młodzieżą z Bielska Podlaskiego intensywnych aż do zachrypnięcia próbach śpiewu, spotkań z ludźmi na ulicach i indywidualnego zapraszania itd. Nasze troskliwe ciocie ze zboru zadbały o kawę, herbatę, ciasto i owoce, byśmy mogli posilać się podczas mniej oficjalnych punktów programu.

Temat konferencji "Zagrożenia współczesnego świata - NARKOTYKI" okazał się niezwykle interesujący i bardzo na miejscu w "metro­polii narkotykowej", jaką jest nasze miasto. Zainteresowanych było bardzo wielu. Szkoda tylko, że niewielu miało odwagę, żeby przyznać się do tego, co ich boli.

W sobotę o godzinie 10:00 sala zapełniła się uczestnikami z Białej Podlaskiej, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i oczywiście z Siemiatycz i okolic. Było nas około stu. Wysłuchaliśmy wykładu Leszka Korzenieckiego na temat niebezpieczeństwa, jakie niosą narkotyki, i wzruszającego świadectwie życia Adama Sokoła.  Przerwy między wykładami i pora obiadowa (przy pysznym siemiatyckim bigosie) były okazją do poznawania ludzi i wymieniania się opiniami na temat tego, co usłyszeliśmy. Okazało się, że młodzież była zafascynowa­na bezpośredniością i autentycznością przekazu, tym że można tak otwarcie mówić o bardzo osobistych przeżyciach.

Po obiedzie mogliśmy jeszcze usłyszeć równie poruszające świadectwo "Korzenia", a o godz.15:00 zaczęło się spotkanie ewangelizacyjne z udziałem Henryka Dedo, prezesa Fundacji "Głos Ewangelii". W przesłaniu przewijało się pytanie "Po co żyjesz?" i zachęta do szukania od­powiedzi na kartach Pisma Świętego. Ewangelista podkreślał, że Biblia nie jest alternatywą, lecz ultimatum. Ewangelizację rozpoczęło i zakoń­czyło żywiołowe, radosne uwielbienie prowadzone przez młodzież z biels­kiego i siemiatyckiego zboru.

Później był jeszcze spacer nad zalew, podziwianie z molo piękna za­chodzącego słońca, ostatnie rozmowy i... rozstanie.

Myślę, że można szczerze powiedzieć, że to był naprawdę dobry czas, w którym mogliśmy doświadczać cudownej Bożej obecności, zawrzeć nowe, ciekawe znajomości, raz jeszcze uświadomić sobie, że w dzisiejszej dobie możemy być bezpieczni i wolni jedynie w Bożych rękach. Są jeszcze inne efekty konferencji, te najistotniejsze, o których wie tylko Bóg. Nam  pozostają wspomnienia i modlitwa, aby za­siane ziarno mogło wydać obfity plon.


Copyright © Słowo i Życie 2003
Słowo i  Życie - strona główna