Słowo i Życie - numer 2/2003


Henryk Rother-Sacewicz


SOSNOWIECKI  DZIEŃ  BIBLII

W Sosnowcu Dzień Biblii po raz pierwszy zorganizowaliśmy trzy lata temu. Miał on jednak charakter kameralny. Rok temu skupił już przedstawicieli kilku Kościołów i był ubogacony wystawą różnych wydań Pisma Świętego i literatury biblijnej. Odbywał się w siedzibie Kościoła Zborów Chrystusowych, zorganizowany przy współpracy z Klubem  Inteligencji Katolickiej. Wtedy też pojawiła się nazwa Sosnowiecki Dzień Biblii, bo chcieliśmy, by to wydarzenie zbliżało do siebie - na gruncie Pisma Świętego - przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Tegoroczny Sosnowiecki Dzień Biblii, dzięki uprzejmości prezydenta miasta Kazimierza Górskiego, stał się również imprezą kulturalną - miał miejsce w Centrum Sztuki, w Zamku Sieleckim, najstarszej budowli w naszym mieście.

Jakie jest przesłanie tego Dnia? Najtrafniej oddaje to parafraza słów naszego wieszcza: „By ta Księga zbłądziła pod strzechy”. Temu celowi służyła cała oprawa uroczystości, tj. dobór tematów prelekcji, muzyki oraz stoisko z literaturą biblijną, wydaną przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Pismo Święte jest ponadczasowym i ponadnarodowym przesłaniem Boga do człowieka. Muzyka również posiada te atrybuty. Dlatego w programie Sosnowieckiego Dnia Biblii połączyliśmy oba te elementy. Dwaj teologowie-muzykolodzy przygotowali prelekcje: ks. Adam Malina (proboszcz sosnowieckiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) na temat „Biblia i muzyka ponadczasowym przesłaniem dla wszystkich narodów i języków”, a ks. dr Paweł Sobierajski (Diecezjalny Duszpasterz Akademicki, wykładowca na Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz w Akademii Muzycznej w Katowicach) za temat obrał „Muzyczne impresje na tematy biblijne w literaturze wokalnej”.

Sala Zamku nie mieściła przybyłych. Spotkanie rozpoczął pastor Henryk Rother-Sacewicz przywitaniem gości oraz krótką prezentacją idei Dni Biblijnych. Bardzo ciepłe słowa skierowali do obecnych Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Adam Śmigielski oraz Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Głównym punktem części artystycznej był koncert muzyki dawnej w wykonaniu Macieja Gocmana z Wrocławia (tenor) i Jerzego Żaka z Warszawy (lutnia). Wykonali oni utwory Adama Falckenhagena, Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) i George’a Friderica Händla. Wielu spośród  obecnych podkreślało wysoką klasę koncertu.

Zamknięcia imprezy dokonała Jadwiga Hesse - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, współorganizator Dnia Biblii. W swoim wystąpieniu w bardzo ciepłych słowach podziękowała za patronat Prezydentowi Miasta, Dyrekcji Sosnowieckiego Centrum Kultury, prelegentom i wykonawcom utworów muzycznych. Prelegenci i muzycy zostali obdarowani Nowym Testamentem w tłumaczeniu ekumenicznym.

„Biblię trzeba posiadać. Biblię należy czytać. Według Biblii trzeba starać się żyć” – mawia ks. bp Kazimierz Romaniuk (Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, autor jednoosobowego przekładu Pisma Świętego). Z nadzieją, że te wskazówki zaowocują w życiu duchowym mieszkańców Sosnowca organizowaliśmy ten III Sosnowiecki Dzień Biblii.  ■

Copyright © Słowo i Życie 2003
Słowo i  Życie - strona główna