Słowo i Życie - numer 2/2003


Władysłw Dwulat

PROeM - zmiany w Fundacji Słowo Życia

Działalność Fundacji Słowo Życia ulega znacznemu poszerzeniu, a zachodzące zamiany strukturalne i strategia realizacji nowych pomysłów skłoniła jej Fundatorów, Radę i Zarząd do podjęcia decyzji o zmianie nazwy oraz zgodnego ze statutem poszerzenia jej funkcjonowania.

Fundacja PROeM - to nowa nazwa Fundacji Słowo Życia. Trochę symboliczna - bo chcielibyśmy, aby odczytywano ją po prostu PROM - czyli sposób na to, jak przedostać się na brzeg nowego początku życia zgodnego ze starymi, sprawdzonymi zasadami Pisma Świętego i etyki chrześcijańskiej.

PROeM promuje działania: misyjne, młodzieżowe, małżeńskie, muzyczne, międzykościelne, motywacyjne, multimedialne, multisportowe. Marzymy o rozwoju nowych dziedzin służby misyjnej, a kilkunastoletnie doświadczenie Bożego prowadzenia i wsparcia upoważnia nas do stwierdzenia, iż czujemy puls życia, którego centrum stanowi Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Czujemy także potrzebę kontynuacji tego, co zawsze cieszyło się uznaniem i szacunkiem – różnego typu aktywności wakacyjno-wypoczynkowych i szkoleniowych.

Baza w postaci Chrześcijańskiego Centrum Młodzieżowego w Zakościelu daje nam możliwości jakościowych zmian tego, w czym się specjalizujemy, a także realizacji przedsięwzięć, o których marzyliśmy przez lata. Doświadczony, dynamiczny, kreatywny i oddany swojej misji międzynarodowy zespół pracowników jest kapitałem, który w mojej ocenie jest dobrem nie do przecenienia, daje możliwość rozwoju zarówno w kraju jak i za granicą.

Fundacja PROeM czuje i promuje cały rok - to hasło chcemy realizować w sposób najlepszy z możliwych. Bez Waszego udziału nasze działania to po prostu sztuka dla sztuki. Zapraszam zatem do współuczestnictwa w tworzeniu nowego obrazu naszej misji.

Za świętym Jakubem przyjęliśmy zasadę: ”Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo (Jk 4,15). Ta biblijna reguła pomaga nam żyć z głową w chmurach, nogami zaś stąpać mocno po ziemi.

Pan Bóg zechciał, abyśmy dotychczas zrobili to, co jest za nami. Wierzę jednak, że najlepsze jest ciągle przed nami i poza zasięgiem naszych możliwości. Marzymy i modlimy się o to, aby odkryć i zrealizować to, co ma Boże poparcie. Serdecznie pozdrawiam

WŁADYSŁAW DWULAT
Dyrektor Fundacji PROeM
biuro@proem.pl
www.proem.pl
Copyright © Słowo i Życie 2003
Słowo i  Życie - strona główna