Słowo i Życie - strona główna
numer 4/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

Na Boży obraz

BOŻENA JANUSIK

Wymaż mój obraz ze mnie
Twoim palcem świetlistym.
Wymaż ze mnie mój obraz,
By Twoim stał się i czystym.

Zamaluj plamy brudnawe
Lub lepiej wywab je, Panie!
I niech się stanie, co zechcesz.
Co zechcesz, niech się stanie!

Ulep mnie Swoją dłonią
I ugnieć, jak twardą glinę.
Gdy ginę - znów podaj rękę,
Z Tobą nie zginę. Nie zginę!

Tak mi do Ciebie tęskno
I tak mi serce kołacze...
Wypal się moja tęsknoto,
Wypłaczcie się wszystkie płacze!

Na koniec skiń tylko ręką,
A wyrwę do Ciebie jak orzeł!
Tylko zawołaj, a przyjdę,
U stóp Twych głowę swą złożę...

Copyright © Słowo i Życie 2002