Czasopismo Słowo i Zycie - strona główna
numer 4/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

A gdyby tak...

MARIA BARTIKOWSKA

Podstawiamy sobie nogi,
zastawiamy pułapki,
wyrywamy sobie z rąk,
rzucamy potwarze...

A gdyby tak -
wyciągnąć dłoni dwa promienie,
podzielić się opłatkiem słowa,
wyrównać drogę piaskiem zgody
i
spojrzeć wyżej,
nad granice pychy,
w tę
Jasność-Krzyżem-Przekreśloną.


Copyright © Słowo i Życie 2002

Słowo i Życie nr 4/2002