Słowo i Zycie - strona główna
numer 3/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

Nowe zbory KZCh


Na sesji Kolegium Pastorów w Ostródzie 12 lipca 2002 r. zaakceptowano przekształcenie trzech dotychczasowych stacji misyjnych w autonomiczne zbory. Decyzję o usamodzielnieniu podejmuje macierzysty zbór, po czym występuje ze stosownym wnioskiem do Kolegium Pastorów. Po akceptacji Kolegium Pastorów, Sekretariat Kościoła - zgodnie z przepisami  - zawiadamia właściwy organ administracji państwowej o utworzeniu nowej jednostki i od tego momentu zbór posiada osobowość prawną.

Nowymi zborami KZCh zostały następujące wspólnoty:

„Chrześcijańska Społeczność” w Sandomierzu – dotychczas stacja misyjna zboru warszawskiego. Początki sięgają roku 1989, formalne związki z KZCh od czerwca 1995. Aktualnie ponad 40 osób. Pastorem zboru jest Adam Byra. Zgromadzają się jeszcze w sali wynajętej, ale trwają intensywne prace nad adaptacją zakupionego budynku przy ul. Maciejowskiego. Mają nadzieję, że jesienią 2003 będą mogli zgromadzać się już u siebie.

„Chrześcijańska Społeczność Hosanna” w Lublinie – funkcjonuje od roku 1993, formalne związki z KZCh od grudnia 2001 – jako stacja misyjna zboru warszawskiego (pisaliśmy o tym w „Słowie i Życiu” nr 1/2002). Nie mają własnego miejsca zgromadzeń. Zgromadzają się w sali wynajętej i w domach prywatnych. Ponad 30 osób. Pastorem zboru jest Marek Charis.

Kościół Chrystusowy w Jaworznie. Własny budynek przy ul. Szczakowskiej 81 A, zakupiony dzięki wsparciu PCM w roku1991. Od 1986 roku stacja misyjna zboru w Sosnowcu (notatka z 10-lecia w „Słowie i Życiu” nr 10-12/96). 35 wiernych. Pastorem zboru jest Mieczysław Prościński. (N.H.)

Copyright © Słowo i Życie 2002
Słowo i Życie nr 3/2002