Czasopismo "Słowo i Zycie" - strona główna
numer 3/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

Taaakie lato

„A kto napije się wody, którą ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam,
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu”.

(J 4,14)
 
Lato jest najbardziej lubianą porą roku. Czekają na nie dorośli i dzieci, uczniowie i nauczyciele, pracownicy biur podróży i hoteli. Dlaczego? Dla nich to początek wakacji i odpoczynku, okres wielkiego wysiłku i największych zysków, a dla misji takiej jak nasza, czas najbardziej ekscytującej pracy - ewangelizacji. 

Od ponad 12 lat organizujemy dla młodzieży oraz dzieci z różnych części Polski, Kościołów i środowisk społecznych obozy chrześcijańskie z ciekawym programem wypoczynkowym i nauczaniem biblijnym, których celem jest prezentowanie Ewangelii. Właśnie zakończył się kolejny sezon działalności Chrześcijańskiego Centrum Młodzieżowego Fundacji Słowo Życia (http://www.wolpol.org.pl/) w Zakościelu. Jedenaście tygodniowych turnusów najróżniejszych obozów za nami! Jakie było to lato? Najlepiej ocenią je sami uczestnicy: dzieci z obozów „Junior”, młodzież z obozów „Mikser”, sportowcy z obozów „Kosz”, artyści, muzycy, plastycy z obozu „FishArt”, uczestnicy obozu językowego „Gadu-Gadu”, rodzinnego „Saga” i studenckiego „Kampus”.

Nasz slogan z folderu określał wakacje z nami zabawnym neologizmem „taaakie lato”, co oznacza nie tylko różnorodną, skierowaną do wszystkich grup wiekowych ofertę wakacyjnego wypoczynku, interesujące tematy zajęć, ciekawe formy nauki i zabawy, dużą liczbę uczestników czy atrakcji, ale  przede wszystkim jakość tego czasu.

Przygotowując poszczególne obozy marzyliśmy, by przyjechało na nie jak najwięcej osób, potrzebujących zbawienia, by ich wypoczynku nie zakłócały deszcze, powodzie, aby było bezpiecznie, wesoło i ciekawie. Ale najbardziej zależało nam na tym, żeby dobrze wywiązać się z odpowiedzialności, jaką mamy będąc młodzieżową misją chrześcijańską, i w jak najlepszy sposób przekazać uczestnikom obozów tę najważniejszą prawdę, że Bóg kocha ludzi i posłał swego syna Jezusa na śmierć, aby każdy człowiek mógł być zbawiony.

Temu zadaniu podporządkowane były wszystkie elementy programu obozów: tematyka spotkań pod namiotem i wykładów biblijnych, treść wersetów z Biblii, których uczyliśmy się na pamięć, filmów, piosenek, fragmentów Pisma Świętego czytanych podczas cichego czasu, a nawet zabaw  i zajęć plastycznych.

Położenie ośrodka w lesie, ukształtowanie terenu, sąsiedztwo rzeki Pilicy, bezpośredni kontakt z przyrodą, zwierzętami leśnymi sprawiło, że zaplanowany na lato temat  „Ekspedycja 2002” i konwencja  wakacyjnych „wypraw” były trafione i zarówno dla dzieci, jak i dorosłych okazały się wspaniałą przygodą. Wielki namiot był stacją badawczą, z której uczestnicy poszczególnych obozów wyruszali na wyprawy z jedynym, prawdziwym Bogiem w głąb lasów tropikalnych. Dzieci, młodzież, koszykarze, artyści, miłośnicy obcych kultur i języków, wyposażeni w Pismo Święte, mapy, kompasy, słowniki, podczas codziennych spotkań poznawali niezwykły świat Amazonii oraz  świat Biblii. Czego się nauczyliśmy? Dowiedzieliśmy się, że mamy 25 mln km kw. lasów tropikalnych i zajmują one 12% całego obszaru kuli ziemskiej oraz że każdego roku niszczymy obszar lasów wielkości Szwajcarii, a w ciągu jednej sekundy 1 hektar, czyli obszar lasów tropikalnych wielkości boiska do futbolu. Odkryliśmy, że w dorzeczu największej rzeki świata żyje 500 gatunków ssaków, 175 gatunków jaszczurek, 1500 gatunków motyli, 300 gatunków płazów, rosną wszystkie znane gatunki drzew, mieszka 1/3 wszystkich ptaków świata, a w jej wodach żyje 2000 gatunków ryb. Stwórcą tego niezwykłego świata przyrody lasów tropikalnych i Panem całego stworzenia jest Bóg.

Pismo Święte uczy, że z powodu grzechu ludzie i otaczający nas świat umierają bez Boga, tak jak giną tysiące rzadkich gatunków roślin i zwierząt w lasach tropikalnych z powodu cywilizacyjnych zagrożeń. Tymczasem Bóg chce uratować wszystkich i dla każdego człowieka ma dar zbawienia i życie wieczne. Amazonka wypływa ze źródeł w Andach Peruwiańskich na wysokości 5597 m n.p.m. W środkowym biegu  ma 20 km szerokości i 80 m głębokości, u ujścia 150 km szerokości. Ta wielka rzeka, uchodząc do Oceanu Atlantyckiego i niosąc ogromne ilości wody, wysładza wodę morską na odległość 400 km od swego ujścia.

Naszą modlitwą jest, by poprzez chrześcijańskie obozy organizowane w Chrześcijańskim Centrum Młodzieżowym w Zakościelu, nad polską rzeką Pilicą, wnosić w świat ludzi spędzających z nami lato jak najwięcej słodkiej „wody życia”, której źródłem jest Jezus Chrystus.

Podczas tegorocznych wakacji słońca mieliśmy pod dostatkiem, trochę komarów, deszczu znacznie za mało, ale za to wielu miłych gości – prawie 2000 uczestników, 150 osób z zagranicy, 300 liderów, pracowników, opiekunów i trenerów, pyszne jedzenie, świetny odpoczynek i dużo dobrych wspomnień. Dziękujemy Bogu za „taaakie” wspaniałe lato, a przede wszystkim za to, że dzięki działaniu Jego Ducha i Słowa setki  młodych ludzi mogło po raz pierwszy usłyszeć o Jezusie i zadedykować Mu swoje życie.

EWA  DWULAT
Copyright © Słowo i Życie 2002

Fundacja Słowo Życia serdecznie zaprasza do swego ośrodka
na indywidualny lub grupowy jesienny wypoczynek,
na pikniki, grzybobranie, wycieczki rowerowe
i spływy kajakowe
.

Adres: Chrześcijańskie Centrum Młodzieżowe
Zakościele 80, 97-215 Inowłódz
tel. (0-44) 710 11 40
http://www.wolpol.org.pl/

Słowo i Życie nr 3/2002