Czasopismo "Słowo i Życie" - strona główna
numer 3/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

Od redakcji

A lato było piękne tego roku. Niestety, nie dla wszystkich. Doniesienia z różnych stron świata o powodziach, tornadach, suszach i pożarach, różnego rodzaju katastrofach dowodzą, że miliony zapamiętają je jako lato kataklizmów. Ale na pewno było ono bogate w wydarzenia.
Wizyta Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Ameryce była sukcesem, co  przyznali nawet opozycyjni politycy. Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny kolejny raz wzbudziła podniosłe nastroje w naszym narodzie. Doniesienia o porachunkach mafijnych nasiliły się, a policja odnotowała spore sukcesy w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości. Wypadki autobusowe wymogły zaostrzenie przepisów wobec przewoźników. Pod koniec lata zginął w wypadku samochodowym psycholog i terapeuta Marek Kotański, znany ze swoich działań wśród narkomanów i bezdomnych. Szczyt Ziemi w Johannesburgu wzbudził znacznie mniej zainteresowania, nadziei i protestów niż ten sprzed dwu lat w Nowym Jorku. Mija właśnie pierwsza rocznica tragicznych nowojorskich wydarzeń – towarzyszy jej zaduma, refleksje i... kolejne obawy.

A kampania wyborcza do samorządów dopiero się rozpoczęła, podobnie jak rok szkolny. Wrzesień, znowu wrzesień, a z nim powracający dylemat: Rzucić się w wir nauki i pracy czy tęsknić za latem? Gromady dzieci i młodzieży wędrujące rano do szkoły dowodzą,  że twarda rzeczywistość góruje. Ale gdzieś wewnątrz zachowujemy prywatne tęsknoty. Niestety, to nie jedyna niespójność, jaka nawiedza nas w życiu.
W tym jesiennym numerze „Słowa i Życia” o niespójności pomiędzy religijnością a stylem życia pisze Henryk Wieja w artykule „Bóg integralności życia”. W. Andrzej Bajeński w „Papieżowi, co papieskie” zastanawia się, czy godzi się osobom ewangelicznie wierzącym składać Papieżowi wyrazy czci, dalece wykraczające poza normy stosowane w odniesieniu do innych osobistości? Czy godzi się klękać przed Papieżem, całować jego sygnet, śpiewać pochwalne pieśni? A przede wszystkim, czy godzi się zwracać do Papieża per „Ojcze Święty”. Kontynuacją tematu jest „Nieomylność papieska”.
 „Przystanek Wiara, nadzieja, miłość” to świadectwo M. i A. Wójcików z tego lata - o zmaganiach z chorobą, niepokojach, zaufaniu do Boga i wsparciu ze strony braci i sióstr w Chrystusie.
Do przeczytania wywiadu z Adelą i Pawłem Bajko nie trzeba zachęcać – zna ich większość naszych Czytelników. Zamieszczamy go z okazji 50-lecia ich ślubu i 80-lecia urodzin br. Pawła.
Sporo informacji z życia naszego Kościoła i wspomnień z lata: „Wózki dla Polski”  - relacja o akcji charytatywnej, prowadzonej przez amerykańską fundację „Joni & Friends”, o Konferencji KZCh, „Taaakie lato” o akcji letniej Fundacji Słowo Życia, o wakacyjnych klubach biblijnych, o niekonwencjonalnych spotkaniach młodzieży „Pod prąd”.
Nie sposób nie wspomnieć także reportażu  Magdaleny Grochowskiej „Bóg mnie powalił” o działaniach ewangelizacyjnych w więzieniach. Tekst pochodzi z „Gazety Wyborczej” - serdecznie dziękujemy Redaktorowi Naczelnemu i Autorce za zgodę na bezpłatny przedruk.
W jesienny nastrój wprowadzają „Listopadowe refleksje” P. Karela i świadectwo „Do prawdy przez bolesne doświadczenia”. Lato minęło, ale jesień także ma swoje uroki. Zachowując letnie wspomnienia, podejmijmy nowe wyzwania, jakie niesie jesień i zima. „Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę” (Kazn 3,1).
Życzymy, by lektura tego numeru „Słowa i Życia” stała się inspiracją do bycia wiernym Bogu i przyjaznym wobec ludzi.

NINA I BRONISŁAW HURY

Copyright © Słowo i Życie 2002