Czasopismo "Słowo i Życie" - strona główna
numer 3/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

Graceland English Training – nowa agenda KZCh


Graceland English Training (GET) działa przy zborze „Chrześcijańska Społeczność” w Ciechanowie, jako szkoła języka angielskiego, już trzy lata. Działalność ta została zapoczątkowana w styczniu 1999 r. przez misjonarki-nauczycielki Colette Ladan i Jay Bowyer we współpracy ze zborem, który udostępnił do tego celu swoje pomieszczenia.  Szkoła została utworzona w celu wsparcia działalności ewangelizacyjnej zboru poprzez poszerzenie możliwości oddziaływania na społeczeństwo Ciechanowa i okolic.  Program nauczania oparty jest na Biblii. Liczba osób uczęszczających na zajęcia wynosi 70-90 osób w każdym semestrze. Nauczanie jest ogólnodostępne. Duża firma z Ciechanowa skierowała na naukę do Graceland 14 swoich pracowników. Wśród studentów byli lekarze, nauczyciele, a nawet wiceprezydent miasta. Wielu z nich, po ukończeniu kursów, uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach dyskusyjnych (głównie w języku angielskim, czasem w polskim), na których rozważane są zagadnienia biblijne.

Od kwietnia 2001 GET jest agendą Kościoła Zborów Chrystusowych, by  wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu innych zborów w zakresie nauczania języka angielskiego. Celem jej działania, jak czytamy w regulaminie, jest:
·    ogólnodostępna nauka języków obcych, prowadzona przez ewangelicznie wierzących nauczycieli w oparciu o chrześcijańskie materiały
·    pomoc w organizowaniu i prowadzeniu nauki w lokalnych zborach (różnych denominacji)
·    popularyzacja światopoglądu chrześcijańskiego
·    organizowanie obozów, konferencji, szkoleń nauczycieli, grup konwersacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych
·    publikowanie książek, czasopism itp.

Dyrektorem agendy jest Janusz Rogalski, a członkami rady: Jerzy Bajeński, Jay Bowyer, Maria Jakoniuk, Piotr Karel i Colette Ladan.

(N.H.)

Copyright © Słowo i Życie 2002
Słowo i Życie nr 3/2002