Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer 3/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

Nowa siedziba BST we Wrocławiu


15 czerwca 2002 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej siedziby Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu przy ul. Św. Jadwigi 12. Uroczystość miała miejsce na Wyspie Piaskowej, tuż obok budynku BST. Rozpoczęła się uroczystym nabożeństwem z udziałem licznych gości z kraju i zagranicy. W programie był również bankiet oraz koncert „Trzeciej Godziny Dnia” i zespołu „Frühstück”. Ten szczególny dzień zaszczycili swoją obecnością współtwórcy wizji semianrium, przyjaciele z kraju i zagranicy oraz osoby wspierające BST czynem i modlitwą.

Biblijne Seminarium Teologiczne (http://www.bst.edu.pl/) działa od 1990 r. Początkowo znajdowało się przy ul. Stobrawskiej we Wrocławiu, w skrzydle wynajmowanym od Kościoła Chrześcijan Baptystów, gdzie mieściły się biura, sala wykładowa i akademik dla chłopców.

Obecnie BST posiada własną siedzibę usytuowaną na najbardziej znanej we Wrocławiu, historycznej Wyspie Piaskowej. Zbudowany w 1715 roku budynek  jest częścią barokowego zespołu klasztornego, w którym pierwotnie znajdował się Zakon Augustianek. Następnie mieściły się w nim kolejno: Katolickie Seminarium Nauczycielskie oraz od 1909 r. akademik Uniwersytetu Wrocławskiego. W maju 1945 r. obiekt uległ całkowitemu spaleniu i po odbudowie w latach 1964-66 stał się siedzibą Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. Od grudnia 2000 r. właścicielem obiektu jest BST.

Po remoncie, trwającym od marca do października 2001 r., budynek został oddany do użytku. Powierzchnia użytkowa licząca 2200 m kw. została zagospodarowana na gabinety wykładowców, biura, kaplicę, trzy sale wykładowe, bibliotekę oraz męski i żeński akademik. Chlubą seminarium są pokaźne zbiory biblioteczne, zajmujące całe skrzydło budynku, udostępnione również studentom innych uczelni oraz wszystkim zainteresowanym.

Nadchodzący rok akademicki 2002/2003 jest już drugim rokiem BST na Wyspie Piaskowej. Obecnie studiuje tu w systemie dziennym i zaocznym ponad 100 studentów (30 dziennych, 70 zaocznych), wywodzących się z różnych Kościołów ewangelikalnych, w tym również z Kościoła Zborów Chrystusowych.

„Cieszymy się razem z Wami z Waszej nowej, pięknej siedziby i razem z Wami dziękujemy za nią naszemu Panu. Dobry Bóg, który doprowadził Was aż do tego punktu historii niech Was prowadzi, podtrzymuje i posila w niełatwej służbie przygotowywania nowych pokoleń sług Bożych. Życzę, aby o absolwentach BST zawsze i przede wszystkim mówiło się, że są to ludzie myśli Chrystusowej. Tak myślących i zgodnie z tym działających liderów potrzebujemy, aby nasze ewangeliczne wspólnoty kościelne miały znaczący wpływ na społeczeństwo polskie XXI wieku” -  napisał, w imieniu naszej wspólnoty kościelnej, Naczelny Prezbiter Kościoła W. Andrzej Bajeński w liście skierowanym z tej okazji do rektora BST Zygmiunta Karela. (red.)

Copyright © Słowo i Życie 2002
Słowo i Życie nr 3/2002