Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer wiosna 2000
 

Polecamy

Książka “Skarby Świątyni” autorstwa Alfreda Palli w sposób przystępny porusza wiele zagadnień historycznych, archeologicznych, biblijnych, teologicznych. Ale nie jest to książka tylko dla osób interesujących się historią. Prosty, komunikatywny i pasjonujący styl sprawiają, że czyta się ją wartko i każdy znajdzie w niej coś dla siebie. 

Miłośników przygód z pewnością zainteresują fascynujące dzieje poszukiwaczy skarbów, pochodzących ze Świątyni. Miłośnicy romansu, na przykład, poczytają sobie o Salomonie i królowej Saby oraz przygodach ich syna Menelika I, późniejszego króla Etiopii, który rzekomo porwał Arkę Przymierza do Etiopii. Miłośnicy horroru zaś - o ”rzeźniku” starożytności Herodzie Wielkim, znanym m.in. z tego, że wymordował niemalże całą rodzinę, włącznie z żoną (za którą szalał!) i kilkoma synami.

Wiele miejsca autor poświęca Arce Przymierza i skarbom ze Świątyni Salomona. Przytacza związane z tym hipotezy, opisuje wyprawy w ich poszukiwaniu, sugerując, że Arka Przymierza do dziś spoczywa tam, gdzie została ukryta w czasie podboju Jerozolimy przez Babilończyków w VI wieku p.n.e. Wniosek taki wspiera analiza danych z tzw. Miedzianego Zwoju.

Jest też tam teraźniejszość: bardzo zaawansowane plany budowy Trzeciej Świątyni w Jerozolimie, kod biblijny, rozważania na temat daty urodzin Jezusa (temat bardzo aktualny na przełomie tysiącleci).

Mnóstwo ilustracji, zdjęć, rysunków z ciekawymi opisami bardzo ubogaca i urozmaica lekturę. Autor zaprezentował rzetelny warsztat pisarski i historyczny. Lista panujących i arcykapłanów w Judei od czasów Heroda Wielkiego, chronologia wydarzeń (od wyjścia Izraelitów z Egiptu do roku 1967), bogata bibliografia, indeks referencji biblijnych i osobowy nadają tej pozycji walor vademecum wiedzy biblijnej. 

Polecamy. Dla zachęty przytaczamy fragment “Kamień na kamieniu”. (red)

Alfred Palla, Skarby Świątyni, Wydawnictwo Betezda, Rybnik 1999, opr. Twarda, s.303. Adres wydawnictwa: skr. poczt. 27, 44-210 Rybnik 15,  tel. (0-32) 424 90 63

Copyright © Słowo i Życie 2000

Słowo i Życie nr wiosna 2000