Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer wiosna 2000
 

Płock

Decyzją Rady Starszych zboru warszawskiego “Chrześcijańska Społeczność” dotychczasowa stacja misyjna w Płocku z dniem 1 stycznia 2000 roku została przekształcona w samodzielny zbór. Okolicznościowa uroczystość odbyła się 30 stycznia br. w kaplicy przy ul. Nowowiejskiego 9 i zgromadziła wielu wierzących nie tylko z Płocka. Prowadził ją Andrzej Bajeński - pastor zboru macierzystego w asyście Tytusa Pikalskiego - dotychczas kierownika stacji misyjnej, a teraz pastora zboru w Płocku. Słowem Bożym usługiwał pastor Kazimierz Barczuk, nawiązując do historii Mojżesza i wędrówki Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej. Również pastorzy: A. Bajeński i T. Pikalski, mówiąc o początkach i dniu dzisiejszym społeczności w Płocku, wielokrotnie odnosili się do analogii biblijnych.

Takie uroczystości nie mogą obejść się bez wspomnień. Wśród zaproszonych na tę uroczystość byli też ci, którzy zapoczątkowali pracę w Płocku: Tadeusz i Małgorzata Dworakowscy (obecnie mieszkający w Chełmnie) oraz Jacek i Ewa Kozielscy (aktualnie w Ciechocinku). Ich świadectwa dostarczyły wielu wzruszeń i radości. Początki stacji misyjnej sięgają roku 1989.Od lutego 1990 w mieszkaniu Braterstwa Dworakowskich w Płocku odbywały się już regularne spotkania. Funkcję kierownika stacji misyjnej pełnili kolejno: Tadeusz Dworakowski, Jacek Kozielski (od września 1994) i Tytus Pikalski (od stycznia 1996).

W roku 1992, dzięki pomocy finansowej TCM, został zakupiony budynek przy ul. Nowowiejskiego 9. Stan techniczny okazał się gorszy niż pierwotnie sądzono, konieczny był gruntowny remont. Oficjalne otwarcie kaplicy nastąpiło 9 stycznia 1994 roku, ale prace remontowe wciąż nie były zakończone. W sierpniu 1996 r. Płock odwiedzili przedstawiciele PCM: Braterstwo Bajkowie i towarzyszący im Gerald Moreland i Mark Shultz z Markle, Indiana, USA. Widzieli potrzebę dokończenia remontu piętra i instalacji centralnego ogrzewania. Podjęli wyzwanie. Ich wiejski zbór jest znany z wielkiego zaangażowania w działalność misyjną. Bóg okazał kolejny raz swą łaskę i w sposób nadzwyczajny zapewnił fundusze na dokończenie remontu. 

Wspomnienia, dziękczynienie, głoszenie Bożego Słowa, śpiew i muzyka, okolicznościowe listy i wiązanki kwiatów, podziękowania, życzenia - to stałe elementy takich uroczystości. Szczególnie podniosłą chwilą była wspólna modlitwa Rad Starszych zboru macierzystego i płockiego o Boże prowadzenie i błogosławieństwo na nowym etapie działalności płockich chrześcijan. Były też prezenty. Na zakończenie uroczystości pastor A. Bajeński przekazał pastorowi T. Pikalskiemu komputer od zaprzyjaźnionego zboru w Markle oraz wsparcie finansowe na nowy początek od (byłego już) zboru macierzystego.

A po części oficjalnej, tradycyjnie, uczta miłości - agape. Przy suto zastawionych stołach rozmowom nie było końca i nikt nie śpieszył się opuszczać to miejsce, pełne radosnego gwaru.

Zbór w Płocku liczy około 70 wiernych. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10:00 i w środy o 18:00. Mają miejsce również spotkania w grupach domowych. Funkcjonuje szkoła niedzielna dla dzieci. Każdego ranka o godz. 6:00 chętni spotykają się w kaplicy na modlitwie. Adres zboru: ul. Nowowiejskiego 9, 09-400 Płock, tel. (0-24) 264 45 86.

REDAKCJA

W tekście wykorzystano notatkę L. Kozakiewicza.

Copyright © Słowo i Życie 2000

Słowo i Życie nr wiosna 2000