Słowo i Życie - strona główna
numer wiosna 2000
 

INFORMACJE I WYDARZENIA

KONCERT NADZIEI 2000. “Jezusowi - nadziei naszej niech chwała rozbrzmiewa” - tak brzmiało motto Koncertu Nadziei 2000, którym warszawski zbór “Chrześcijańska Społeczność” rozpoczął nowy rok. Koncert odbył się 2 stycznia 2000 r. w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Dlaczego w teatrze? Żeby pomieścić wszystkich jednocześnie. Niestety, okazało się to niemożliwe, gdyż liczba chętnych przekroczyła planowane 1200 i tym, którzy przyszli później (około 50 osób), obsługa teatru - ze względów bezpieczeństwa - nie pozwoliła wejść. Jak podano w programie, koncert miał charakter milenijnego spotkania pokoleń, którym dane jest żyć na przełomie tysiącleci. “W nowy rok, dla wielu szczególny poprzez wyjątkowość liczby 2000, dla nas poprzez Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa, weszliśmy z chwałą i uwielbieniem, dzieląc się nadzieją, która - płynąc z kart Pisma Świętego - wypełnia serca kolejnych pokoleń tych, którzy powierzyli swoje życie Bogu”- relacjonował pastor Dariusz Tłokiński, który prowadził tę uroczystość.

Większość utworów, składających się na program koncertu, wykonana była przez młodzieżowy chór Trzecia Godzina Dnia i solistów: Beatę Bednarz, Piotra Gogola, Piotra Nazaruka, Natalię i Norę Niemen. Wystąpili również: Daniel Olszewski, Estera Pańczak, Jarek Wajk. Słowo Boże głosił pastor Andrzej Bajeński, wskazując na Jezusa Chrystusa - jedyną nadzieję, która nie zawodzi. “Zanim Pan powróci, by nas wziąć, w nowy lepszy wiek wprowadza dziś swój lud” - słowa przewodniej pieśni tego koncertu wciąż brzmią w sercach wielu jego uczestników. (NH)
 VIII Konferencja KZCh, Ostróda 26-30.06.2000. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie przebudzenie, a jej hasło:“Panie, spraw nam przebudzenie”, nawiązuje do Psalmu 80. Tradycyjnie już rozpoczęcie Konferencji nastąpi w poniedziałek społecznością wieczorną. Od wtorku do czwartku w rozkładzie dnia: rozważanie poranne oraz dwa wykłady biblijne, po południu - czas wolny, na zakończenie dnia - wieczorna społeczność. W piątek - jeden wykład, nabożeństwo końcowe, obiad i wyjazd z Ośrodka.

Wykładowcami i kaznodziejami będą pastorzy z kraju i zagranicy: Jonathan Gough, Piotr Karel, Waldemar Świątkowski oraz Cam Huxford i Wayne Murphy. Uczestnictwo w Konferencji zapowiedzieli również Adela i Paweł Bajkowie. 

W czasie wolnym będzie można skorzystać ze wszystkich atrakcji ostródzkiego ośrodka: kąpiel w jeziorze, kajaki, łódki, a także koszykówka, siatkówka, spacery, rozmowy. W planie również międzynarodowy mecz w siatkówce: Polska - Reszta Świata (kapitanem drużyny “Reszty Świata” być Wayne Murphy - Dyrektor PCM, a drużynie rodzimej przewodzić będzie Henryk Wasilewski - pastor zboru w Białogardzie).

Głównie wiążemy jednak nadzieję z tym, że Pan odpowie na nasze modlitwy i sprawi nam odnowę, a hasło Konferencji nie będzie jedynie zwyczajowym zawołaniem, ale Duch Pański rzeczywiście rozpocznie przebudzenie w nas samych, w naszych zborach i wspólnotach a także w naszych miastach i wsiach, w całym naszym narodzie. Módlmy się o to i wyczekujmy tego z nadzieją, że Pan odpowie na modlitwy i nie będzie zwlekał. 

Planujmy przyjazd na tę Konferencję i przygotowujmy się do niej duchowo (oczekując na działanie Pana wśród nas), finansowo (odpłatność za Konferencję - 120 zł) i fizycznie (ważny mecz!). Zapraszamy. (BH)


Przekład Ewangelii Łukasza w siedmiu językach. Towarzystwo Biblijne w Polsce informuje, że od stycznia 2000 r. posiada w sprzedaży ekumeniczny przekład “Ewangelii według św. Łukasza w siedmiu językach: polskim, włoskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim”. Cena detaliczna 1 egz. - 10,00 zł (dla Kościołów 30 % rabatu). Zamówienia należy kierować na adres: Towarzystwo Biblijne w Polsce, ul. Nowy Świat 40, 00-363 Warszawa, tel./fax (0-22) 826 16 23, tel. (0-22) 826 49 85, e-mail: tb@Jezus.pl, http://www.tb.Jezus.pl. 


70-lecie Światowej Konwencji Kościołów Chrystusowych [World Convention of Churches of Christ (WCCC)]. Pierwsza Światowa Konwencja Kościołów Chrystusowych odbyła się w roku 1930 w USA, w Waszyngtonie (w języku polskim używa się też określenia: Światowy Kongres Kościołów Chrystusowych). Odtąd Konwencje odbywały się systematycznie co cztery lata w różnych częściach świata, a piętnasta już z kolei odbędzie się w tym roku w Brisbane (Australia), w dniach 2-6 sierpnia. Jak podają organizatorzy, będzie to celebrowanie zarówno 70-lecia Konwencji, jak i początku nowego millennium, nie tyle spoglądając wstecz, co sięgając wprzód. Konwencja stwarza unikalną możliwość globalnej społeczności i budowania globalnej wizji świadectwa Kościoła w trzecim tysiącleciu. 

Przewiduje się 4000 uczestników z całego świata. Organizatorzy zapewniają najlepszych mówców (na ostatniej, XIV Konwencji, która odbyła się w 1966 roku w Calgary, jednym z mówców był pastor Andrzej Bajeński) dobrą i ciekawą muzykę, seminaria tematyczne. W Brisbane, bezpośrednio przed Konwencją, odbędzie się również po raz pierwszy jednodniowe Forum Liderów (First Global Leader’s Forum), Nie chodzi o to, by zgromadzić oficjalnych delegatów z poszczególnych krajów czy Kościołów, ale chodzi o ludzi, którzy chcą mieć ze sobą społeczność, złożyć wobec innych swoje świadectwo, uczyć się jedni od drugich, zachęcać i inspirować, wspólnie wielbić Boga. Konwencje są po prostu dla tych, którzy chcą w nich uczestniczyć. Uczestnicy na ogół sami pokrywają koszty podróży i uczestnictwa w Konferencji. WCCC jest płaszczyzną, na której wszystkie nurty, grupy Kościołów Chrystusowych, mogą być jedną ogólnoświatową rodziną, nawiązywać bliższe więzi, lepiej się rozumieć. Według danych biuletynu World Christian (Quarterly Paper of the World Convention of Churches of Christ, no. 27), Kościoły Chrystusowe istnieją w co najmniej 163 krajach, a szacunkowa liczba wiernych ogółem wynosi 10-12 mln. Podajemy adres strony internetowej biura WCCC - http://users.aol.com/worldconv. (NH)


Copyright © Słowo i Życie 2000
Słowo i Życie nr wiosna 2000