Słowo i Życie - strona główna
numer wiosna 2000


CIECHANÓW


Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mar. 16,15).
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem (Mat. 28,20).

Ewangelia ma być zwiastowana. Nie podlega dyskusji także to, że ma być głoszona wszystkim ludziom. Także wśród naszego narodu. Pozostaje pytanie: Jak zwiastować Ewangelię skutecznie? Program Misji Zakładania Zborów, podjęty przez zbór “Chrześcijańska Społeczność” w Ciechanowie, to jeden ze sposobów głoszenia Dobrej Nowiny.

Zwiastowanie Ewangelii to jedno z ważnych zadań Kościoła. Nie można go oddzielać od dalszej opieki nad tymi, którzy ją przyjęli. Potrzebujemy i powinniśmy wciąż uczyć się “przestrzegać wszystkiego”, czego nauczał Jezus Chrystus. Misja Zakładania Zborów chciałaby wyjść naprzeciw tej potrzebie, powołując do życia placówki misyjne - zaczątki zborów, oraz liderów.

Misja Zakładania Zborów działa w ramach zboru KZCh w Ciechanowie “Chrześcijańska Społeczność”, powstałego w wyniku działalności misyjnej zboru warszawskiego. Zbór ciechanowski kontynuuje dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w okolicznych miejscowościach. Stał się zborem macierzystym dla tworzących się punktów misyjnych, które jak mamy nadzieję, staną się w przyszłości samodzielnymi zborami, dalej podtrzymującymi tradycję pracy misyjnej - taką wizją zboru i Kościoła dzielił się ze swoimi braćmi i siostrami pastor zboru ciechanowskiego Grzegorz Baczewski. Od wielu miesięcy wspólnie ze zborem modlił się o okoliczne miasta: Działdowo, Lidzbark Welski, Maków Mazowiecki, Mławę, Przasnysz i Pułtusk. W niektórych z nich istnieją już od pewnego czasu grupy chrześcijan, w innych jeszcze nie. Niezależnie od tego, potrzeba ludzi, którzy poświęcą swoje serca i życie dziełu zwiastowania i nauczania, poświęcą się służbie Bogu i ludziom. W każdym z tych miast powołano więc liderów - małżeństwa, które zdecydowały się podjąć tam służbę głoszenia Ewangelii, a jednym z nadrzędnych celów Misji jest wspieranie ich i ich rodzin, by dzielnie w tym dziele trwali. W styczniu tego roku rozpoczęło się przeznaczone dla nich czternastotygodniowe szkolenie.

Misja Zakładania Zborów działa we współpracy z Youth Ministries International w Anglii oraz Global Missionary Ministries w Kanadzie. Youth Ministries International wspiera pracę zakładania zborów w osiemnastu krajach świata, między innymi na Węgrzech, w Bułgarii i w Czechach, a od prawie trzech lat także w Polsce. Owocem tej współpracy jest również Misja Zakładania Zborów w Ciechanowie. Global Missionary Ministries wspiera działalność misyjną w Polsce oraz w innych krajach wschodniej Europy, jest również zaangażowana w program misyjny w Ciechanowie.

16 stycznia 2000 roku w kaplicy Chrześcijańskiej Społeczności w Ciechanowie odbyło się uroczyste nabożeństwo, oficjalnie inaugurujące działalność Misji Zakładania Zborów. Tego dnia zbór gościł wielu tych, którzy przyczynili się do jego powstania i rozwoju, którzy ten rozwój pragną wspierać, m.in. przez wspomaganie działalności Misji. Nabożeństwo inauguracyjne prowadził pastor Grzegorz Baczewski.Kazanie wygłosił BarryWedrat - przedstawiciel Youth Ministries International. O celach Misji i słowo do swoich współpracowników powiedział Grzegorz Boboryk - dyrektor Misji.Przedstawiciele obu misji zagranicznych, John Smith oraz Jerzy Bajeński, jak również w swym końcowym wystąpieniu pastor Andrzej Bajeński, skierowali do nowo powołanych pracowników słowa zachęty. W imieniu misjonarzy przemawiał Krzysztof Leśnik, jeden ze starszych zboru w Ciechanowie.

Służby zakładania nowych zborów podjęli się: Marcin i Anna Beluchowie (Pułtusk), Mariusz i Barbara Czempka (Przasnysz), Grzegorz i Iwona Dziadoszowie (Działdowo), Krzysztof i Maria Leśnikowie (Lidzbark Welski), Tadeusz i Ewa Maculewiczowie (Mława), Bogusław i Agnieszka Zadorożni (Maków Mazowiecki). Podczas uroczystości wręczono im oficjalne świadectwa powołania do służby. Zaproszeni goście, starsi zboru, pastorzy oraz cały zbór wznieśli gorącą modlitwę o Boże dla nich prowadzenie i błogosławieństwo. 

Na zakończenie misjonarze otrzymali skrypty i materiały do pierwszych wykładów, gdyż ich zajęcia szkoleniowe rozpoczynały się już następnego dnia. Wspólne uczenie się to jednocześnie czas nawiązywania relacji pomiędzy współpracującymi ze sobą małżeństwami - w myśl zasady kooperacji i wzajemnego wsparcia aż do pełnej samodzielności i wspierania następnych. Celem całego przedsięwzięcia jest bowiem doprowadzenie do utworzenia samodzielnych zborów w miastach objętych tym programem. Zborów, które następnie podejmą służbę zwiastowania i nauczania w kolejnych miejscowościach, aby Dobra Nowina napełniała nasz kraj. Zadanie trudne, ryzykowne i warte inwestycji. 

Anna Boboryk i Anna Beluch

Copyright © Słowo i Życie 2000

Słowo i Życie nr wiosna 2000